Op zoek naar de vergoedingen van  2018.  Ieder jaar stellen de zorgverzekeraars opnieuw de vergoedingen vast voor brillen en contactlenzen.

Voor 2018 hebben wij voor u alle zorgaanbieders en hun vergoedingen op een rijtje gezet. Elke zorgverzekeraar biedt diverse zorgpakketten met de daarbij behorende vergoedingen. Op uw jaarlijkse polisblad staat vermeld in welk pakket u zit.

Als u dat wilt, is het mogelijk dat wij de declaratie voor u regelen en de vergoeding in mindering brengen op de factuur.

zie hier voor alle hoya_verzekeringsboekje_2018_wm_lr